Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

dovolte nám Vás informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet vybrané produkty a služby a reagovat na Vaši poptávku po nich. Při jejich zpracování dodržujeme standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KF group s. r. o. se sídlem v Otín 7, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 260 31 361 (dále jen správce), zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10304. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@kfenergy.cz.

 

  1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody.

 

  1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro reakci na Vaši poptávku, vytvoření cenové nabídky, vytvoření a naplnění smlouvy mezi správcem a Vámi a provedení nezbytných úkonů před jejím uzavření:

 

  1. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

 

  1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

 

  1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží uvedené na internetových stránkách www.kfenergy.cz

 

 

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 5-ti let od ukončení posledního smluvního vztahu.

 

  1. Vaše osobní údaje budou sdíleny s osobami, které se podílejí na dodání zboží, služeb, nebo realizaci platby a osobami spravující internetová stránky včetně jejich provozu. Dále společnosti zajišťující přepravu zboží, prodej, servis a instalaci zboží.